ADATA - فروشگاه اینترنتی برآیند

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 32GB

132,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 64GB

208,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 64GB

215,000 تومان
2,950,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV128 USB Flash Memory – 128GB

375,000 تومان

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive UV150 USB Flash Memory – 32GB

From: 132,000 تومان
From: 1,955,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C008 USB Flash Memory – 64GB

From: 179,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 16GB

56,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 32GB

125,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata C906 USB Flash Memory – 64GB

180,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 16GB

61,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 32GB

80,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – 64GB

145,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Choice UC330 USB Flash Memory – ۸GB

43,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Classic HV100 External Hard Drive – 2TB

1,022,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 1TB

1,299,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 4TB

From: 3,150,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Durable HD650 External HDD – 5TB TB

From: 3,600,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
1,282,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
58,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
67,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد
125,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 128GB

550,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata DashDrive Elite UE700 USB Flash Memory – 32GB

320,000 تومان
+
در انبار موجود نمی باشد

تجهیزات ذخیره سازی

Adata Dashdrive HV620 External Hard Drive – 3TB

831,000 تومان